Architektura světla

Architektura světla

Nelze nebýt neobklopen prostorem. Hovoříme- li o architektuře, hovoříme o jednání člověka prostřednictvím duševního konstruování. V tomto pohyblivém procesu je hmota formou, světlo jejím obsahem a výsledkem je vzniklý architektonický prostor, který existuje osvětlením objektů a povrchů. Denní světlo umožňuje v prostoru bezpečnou orientaci, zvýrazňuje materiál, texturu a dává vyniknout barvám. Nástrojem každého architekta se tak stává kompozice, která spočívá v umění rozmísťovat, dávkovat zdroje světla v prostoru a střídáním světla a stínu v něm vytvářet určitý rytmus a charakter. Architektura nezná dobré ani špatné, odráží pouze důvěru člověka v hmotu, která jej utváří. A jelikož jsme nesporně hmotou tvoření všichni, pak je každý z nás schopen z ní i tvořit.

Světlovody Solatube - architektura světla