Denní osvětlení škol a školek

Denní osvětlení škol a školek

Dostupné kvalitní vzdělání je jedním ze základních předpokladů hospodářského, politického i společenského rozvoje. Osmdesát procent všech dětí žije v rozvojových zemích. Je zřejmé, že školy mají zásadní vliv na to, jak se svět bude dále vyvíjet. Česká republika se řadí do skupiny vyspělých zemí, ve které je zavedená povinná školní docházka již od počátku 19. století. Kvalitní výuka má zde svou tradici. Rozsáhlé studie prokázaly, že mezi zásadní aspekty rozvoje každého jedince patří dobře sestavené osnovy, vzdělanost učitelů a vhodné prostředí pro výuku. Mezi základní předpoklady dobře zvládnutého návrhu na výukové prostory je i naplnění nároků práva na denní osvětlení.

Solatube - osvětlení škol a školek