Rozhodnutí Komise pro reklamu

Rozhodnutí Komise pro reklamu

Dne 12. června 2014 vydala Komise pro reklamu zcela jasné rozhodnutí, týkající se diskutabilního reklamního sdělení Daylight Company BV o světlovodech Lightway. Většina reklamních sdělení je podle komise klamavá a zkreslují realistický obrázek o světelném výkonu, izolačních vlastnostech a trvanlivosti světlovodů. Jedná se zejména o značku CE, srovnávací reklamu na světlovody, uvedení izolačních hodnot bez přesné vědecké zkoušky, tvrzení o kondenzaci světlovodů, vlastnostech materiálu kopule a vlastnostech odrazných materiálů k přenosu denního světla.

Slogan „Lightway nejčirejší denní světlo“ byl také posouzen jako klamavý.
Podle komise ovlivňuje výkon denního světla více aspektů. K množství denního světla nepřispívá pouze typ materiálu, ale mimo jiné i tloušťka a tvar kopule. Komise rozhodla na základě stížnosti společnosti Techcomlight (zástupce světlovodů Solatube® pro Benelux). Celou zprávu včetně rozhodnutí si můžete přečíst na internetových stránkách komise.

V případě, že se rozhodujete o koupi světlovodu, je důležité si vytvořit reálný obrázek. Klamavá reklama k tomu nepřispívá a rozhodnutí Komise Vám může pomoci.

Rozhodnutí komise pro reklamu - překlad