Solatube prakticky a účelně do každého prostoru

Solatube prakticky a účelně do každého prostoru

Ve fázi projektování je kladen důraz na začlenění rodinného domu v územním a situačním plánu takovým způsobem, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího oslunění objektu s ohledem na vnitřní dispozice. Geografická poloha, orientace světových stran, členitost okolní zástavby a terénu jsou jen některé z parametrů, které je třeba zauvažovat. Následně se účelově volí příslušné prosvětlovací technologie, které zajistí požadované množství denního světla správným způsobem.

Úkolem našich architektů a projektantů je naplnění těchto představ k naší spokojenosti. Předpokladem dobrého návrhu jsou znalosti o nárocích na světelný komfort a umění je prakticky použít. Jedná-li se o prosvit komunikačních, obytných či účelových prostor Vašeho domu, tak je vždy dobré mít na paměti frekvenci a úlohu, pro kterou se místnost používá. Světlovod Solatube® je v tomto případě nenahraditelným společníkem, který oproti tradičním produktům vyniká především svou variabilitou vedení a širokou škálou použití.

Více informací naleznete v letáku.