Solatube - SkyVault Collector

Solatube - SkyVault Collector

Maximalizuje množství přivedeného denního světla tím, že zachycuje a usměrňuje veškeré paprsky dopadající pod ostrým úhlem

Minimalizuje tepelné zisky tím, že brání vstupu infračervených paprsků do systému

Solatube - SkyVault Collector