Světlovody Solatube na semináři Efektivní využití energií pro budoucnost v rámci MSV

Světlovody Solatube na semináři Efektivní využití energií pro budoucnost v rámci MSV

V rámci odborného doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu na téma Energie pro budoucnost: Efektivní výroba a využití energie vystupovalo mnoho odborníků. Jedním z nich byl i majitel firmy WT-Windows Tomorrow s.r.o. Radomír Kučera, která prezentovala využití světlovodu, jako prostředku pro efektivní využití denního světla v budovách.

Synonymem dnešního stavebnictví je soulad budov s přírodou, užívání materiálů, které ekologicky nezatěžují životní prostředí a minimální energetická provozní zátěž budovy. Pokud chceme racionalizovat závislost na dodávkách energií a s tím spjaté finanční nároky na jejich využívání je jasné, že musíme začít využívat přírodní obnovitelné zdroje energií jako je voda, vítr a především slunce. Faktem je, že sluneční energie je schopna naprosto hravě vyřešit celkové energetické potřeby dané budovy, lokality, státu i světa. Otázkou je, jakou technologií a za jakou cenu. Málokdo si uvědomuje, že při běžném slunečním dnu dopadne za hodinu na plochu našeho státu stejné množství energie, jaká všechna naše konvenční elektromagnetická zařízení vyprodukují za celý rok přeměnou fosilních paliv. My, lidé, máme tu možnost tuto obrovskou sumu naprosto čisté energie buď dále nechávat bez povšimnutí, nebo ji začít intenzivně využívat a zacílit úsilí do rozvíjení sofistikovanějších a efektivnějších technologií pro její zpracování, skladování a nejvhodnější distribuci. Nezanedbatelným aspektem energeticky vyspělé budovy je efektivní využití slunečního záření k základní funkci a to je osvětlování. Konvenčních prvků k osvětlování je celá řada, avšak specifickým výrobkem v oboru denního osvětlování je trubicové střešní okno, jehož hlavním specifikem je trubice, která přenáší denní světlo z exteriéru do míst výstupu na velké vzdálenosti. Revoluční myšlenku tubusového světlovodu si nechal v roce 1986 patentovat Australan Steve Sutton, který je jedním ze zakladatelů naší mateřské firmy. Účinnost světlovaného systému je charakterizována jeho schopností světlo přijímat a následně jej převádět dál.

Světlovody Solatube na semináři Efektivní využití energií pro budoucnost v rámci MSV

Radomír Kučera představil světlovody Solatube jako technicky vyspělý produkt, který se výrazně liší ve schopnosti převádět denní světlo na velké vzdálenosti od běžných světlovodů. Podrobně hovořil o jednotlivých funkčních zónách světlovodu, kde trefně analyzoval jednotlivé rozdíly v technickém provedení jednotlivých částí světlovodu a z nich vyplývající výkonové rozdíly. Technologické inovace a patenty společnosti Solatube Inc jsou pro příjem a převod denního světla tak zásadní, že oproti běžným světlovodům dosahují vyššího světelného výkonu v řádu desítek procent. Jedním z těchto patentů je technologie Raybender 3000, která zajišťuje usměrňování přímých slunečních paprsků přímo do světlovodu, čímž se výrazně snižuje počet odrazů světla a zvyšuje se výsledný světelný tok. Neméně důležitým aspektem vyspelé světlovodné trubice Solatube je patentovaný odrazný materiál Spectralight Infinity, který převádí denní světlo v celé šíři vlnových délek od 400 do 760 Nm neselektivně s větší než 99% účinností. Důsledkem je nejvěrnější zobrazení spektrálního složení denního světla ze všech světlovodů na světě. Odrazný polymerický materiál Spectralight Infinity je rovněž nepřekonatelný v tom, kolik světla zachová při vícenásobných odrazech, což je charakter přenosu světla světlovanou trubicí. Užití tohoto materiálu se tedy ukazuje v podmínkách ČR jako klíčové, jelikož vymezuje množství světlných ztrát, které jsou oproti metalickým materiálům minimální.

Technologicky vyspělý světlovod Solatube dokáže nejen posloužit v rezidenčních prostorách rodinných budov, ale umí efektivně prosvětlit i velké plochy o rozloze několika set, či tisíců metrů čtverečních. Široký výběr z jednotlivých průměrových modulací a vyspělé technické parametry umožní světlovodům Solatube zajistit potřebné hladiny osvětlenosti k naplnění normativních požadavků dle patřičné ČSN a dávají možnost stavitelům k alternativnímu řešení denního osvětlení. Jako je tomu v mnoha jiných oborech, tak i v oboru s denním osvětlením naleznete světlovodné trubice, které se pyšní spíše efektním marketingem a snahou se designově odlišit, avšak jejich účinnost je mizivá. V těchto případech pak můžou dát projektanti prostor konvenčním prvkům, jako jsou např. světlíky. Pravdou ale je, že zvolením světlovodu s vyspělou technologií je možné dosáhnout stejných požadavků na denní osvětlení a ještě uspořit na prosálaném teple.

Výhodou světlovodu Solatube je menší plocha zastavění, možnost vytvořit světelně odstupňované hladiny a především menší tepelné úniky na dané ploše střechy.

Na této adrese naleznete rozhovor s Radomírem Kučerou z dané přednášky, který zpracovala Mgr. Gojná z portálu www.prumysl.cz: http://www.prumysl.cz/radomir-kucera-svetlovod-jako-jednoduchy-princip-prenosu-svetla/

Autor článku: Martin Krejný, WT-Windows Tomorrow s.r.o.