O nás

Případové studie

Solatube® 290 DS – 350mm, délka 8,5m, ŘRD Brno

Solatube® 290 DS – 350mm, délka 8,5m, ŘRD Brno

Projekt světlovodů v tomto řadovém domě byl výzvou. Výjimečnost spočívala v podobě dodávky denního světla přes výšku tří pater řadového domu. Dva světlovody vedly od střechy skrz vyzděnou šachtu až do přízemí, kde měly osvětlovat prostor kuchyně. Třetí světlovod končil v úrovni podlahy 2NP, kde sloužil jako boční osvětlení přilehlého prostoru koupelny. Čtvrtý světlovod osvětloval koupelnu ve 4NP. Největší výzvou pro realizátora však bylo zvolit systém, který bude efektivní.

Případová studie - Solatube® 290 DS – 350mm, délka 8,5m, ŘRD Brno (PDF)

Šachtové vedení denního světla

Šachtové vedení denního světla

Nedostatek denního světla je problémem stávajících i nově realizovaných budov. Uvážíme-li situaci městských budov, tak víme, že většinou jde o řadové domy, které mají díky poloze a okolní zástavbě zhoršené podmínky pro přísun DO. Denní osvětlení je primárně řešené fasádními okny, což ale většinou nevyřeší osvětlení všech prostor budovy jako chodby, či schodiště. Podobné situace vidíme i u samostatně stojících výškových budov, kde je nutné zabezpečit denní osvětlení schodišť. Moderní světlovodné trubice rozšířili základní variabilitu použití, kdy je místo jednoho výstupu světla možné zajistit výstupů hned několik.

Případová studie - Šachtové vedení denního světla (PDF)

Tělocvična vědecko-technické univerzity v Pekingu

Tělocvična vědecko-technické univerzity v Pekingu

Tělocvična pekingské vědecko-technické university je multifunkční sportovní zařízení pro širokou škálu sportů, pro které se hala dokáže přizpůsobit. Hlavní tělocvična má rozlohu 2.400m2 s kapacitou pro 8.000 diváků. Sportovní hala v rámci olympijských i paraolympijských her v roce 2008 hostila soutěžní sporty judo, taekwondo, vozíčkářské rugby a basketbal.

Případová studie - Tělocvična vědecko-technické univerzity v Pekingu (PDF)

Obytný soubor Cholupice - Řadové rodinné domy

Obytný soubor Cholupice - Řadové rodinné domy

V klidné lokalitě Cholupic s přímou návazností na pražský okruh vzniklo moderní bydlení pro ty, kteří nechtějí stavět drahý dům, ale rádi by užívali stejné výhody. Soubor obsahuje 11 dvoupodlažních řadových domů s plochou filigránovou střechou. Projektant stavby Ing. Oleg Marholt nepromýšlel jen stavební dispozice, ale i proslunění prostor. Konvenční fasádní okna tak strategicky doplnil o horní osvětlovací soustavy – světlovody.

Případová studie - Obytný soubor Cholupice - Řadové rodinné domy (PDF)

Mamut Park ve Viminacium, Srbsko

Mamut Park ve Viminacium, Srbsko

Mamut Park je součástí archeologického parku Viminacium poblíž Kostolace ve východním Srbsku. Park byl otevřen v červnu 2014 a rázem se stal vyhledávanou turistickou destinací. Součástí parku je podzemní jeskyně, kde si návštěvníci mohou prohlédnout vystavenou kostru mamuta. Systémy Solatube® pomohly dosáhnout dostatku denního světla s minimálním tepelným vlivem na prostředí jeskyně, čímž vytvořili optimální podmínky pro návštěvníky i zaměstnance.

Případová studie - Mamut Park ve Viminacium, Srbsko (PDF)

DPR Construction, Phoenix, USA

DPR Construction, Phoenix, USA

Společnost DPR Construction (USA) je národní, komerční dodavatel pokrokových staveb a stavební dozor specializující se na technicky složité projekty udržitelného rozvoje. Cílem firmy DPR Construction a jeho týmu ve Phoenixu byla renovace stávajících kancelářských prostor tak, aby spadala do kategorie Net-Zero Energy (bilančně nulová budova).

Případová studie - DPR Construction, Phoenix, USA (PDF)

SIPCO – Distribuční centrum Jeddah, Saudská Arábie

SIPCO – Distribuční centrum Jeddah, Saudská Arábie

Saudi Industrial Projects Company (SIPCO) vyrábí, prodává a distribuuje některé ze světově nejuznávanějších značek. Je zodpovědný výrobce a distributor značky Pepsi v západní oblasti Saudské Arábie. Distribuční centrum Jeddah je největší PEPSICO sklad v zemi o rozloze větší než 12.000m2. Firma PEPSICO a její sesterské společnosti nainstalovali Solatube® denní systémy po celém světě a považují je za jedno z hlavních řešení směrem k udržitelnému rozvoji.

Případová studie - SIPCO – Distribuční centrum Jeddah, Saudská Arábie (PDF)

Čerpací stanice koncernu BP, Velká Británie

Čerpací stanice koncernu BP, Velká Británie

Nadnárodní koncern, těžařská firma BP působící na trhu s ropnými palivy se rozhodla ke snižování emisí oxidu uhličitého. Nedílná morální spoluúčast na zvyšování hladiny emisí CO2, přivedla firmu k zamyšlení, jakým způsobem by mohla snížit energetickou náročnost svých čerpacích stanic. Komplexní osvětlení čerpací stanice denním světlem bylo účinným řešením, které snížilo spotřebu energií na absolutní minimum.

Případová studie - Čerpací stanice koncernu BP, Velká Británie (PDF)

Nástěnná, boční aplikace světlovodných jednotek

Nástěnná, boční aplikace světlovodných jednotek

Nástěnná, přirozená boční svítidla mohou být důležitým prvkem při návrhu denního osvětlení, která dodají dennímu světlu jedinečný výraz. Oživují prostor, vytváří vizuální rytmus nebo tvoří umělecký světelný prvek. Výjimečný druh aplikace je ukázkovým rysem všestrannosti světlovodných systémů Solatube® ve vztahu k budově.

Případová studie - Nástěnná, boční aplikace světlovodných jednotek (PDF)

APAG Elektronik, Pardubice – Staré Čívice

APAG Elektronik, Pardubice – Staré Čívice

Kancelářský prostor 1.38 byl modelovou situací, kdy část vnitřní dispozice halového objektu byla určena činnostem administrativy. Velká plošná výměra prostoru a pouze jeden boční okenní zdroj na kratší straně místnosti vedlo k nevyhovujícím podmínkám denního osvětlení. Na 2/3 pracovních ploch bylo třeba nalézt řešení, které by světelným nedostatkům předešlo a zajistilo budoucím pracovníkům vyhovující podmínky pro trvalý pobyt.

Případová studie - APAG Elektronik, Pardubice – Staré Čívice (PDF)