Produkty

SolaMaster® série - komerční světlovody

Tepelně izolační panel

Zabraňuje konvekčnímu a konduktivnímu přenosu teplot.
Dosahuje nízkých hodnot součinitele prostupu tepla.

Obsahuje dvojité tepelně izolační zasklení v polykarbonátovém kroužku.
Vnitřní strana z materiálu Spectralight® Infinity pro konzistentní přenos denního světla.

Technický list SolaMaster série Soubor typu PDF, velikost 1 994 kB
Datový list 330 DS - 530mm Soubor typu PDF, velikost 202 kB
Datový list 750 DS - 530mm Soubor typu PDF, velikost 506 kB