Ukázky instalací

Komerční aplikace

Multifunkční zařízení

Komerční použití - Multifunkční zařízení

Solatube® Inc řadí mezi své nejunikátnější realizace projekt Sportovního areálu a Vědecké univerzity v Pekingu. Multifunkční zařízení (fitness, vodní sporty, bojová umění) sloužilo během olympijských her v roce 2008 jako bojová hala pro disciplíny taekwondo, judo. Rozloha plochy byla 2400 m2 a kapacita haly pohltila až 8000 diváků. Aby byl dodržen přísný standard „ zelených a ekologických“ budov, architekti museli použít řešení, která byla nejen ekologická, ale pokud možno i dlouhodobě ekonomická. Pro pohodlí sportovců, ale i diváků, bylo zavrhnuto výhradně umělé osvětlení a prostory tak dostaly světlovody Solatube®. Vzhledem ke konstrukci střechy, která je převážně z oceli, byla instalace Solatube® velkou výzvou. Navíc prostor přímé difuze byl ve výšce 16m nad povrchem. Díky odbornému návrhu a provedení se podařilo vyřešit jak přenos světla i pro relativně dlouhé tubusy (asi 8m vedení v konstrukci střechy), tak i výsledný efekt difuze do interiéru. V porovnání s „tradičními“ osvětlovacími systémy světlovodný systém Solatube® 750DS-530 mm uspěl v jedinečné zkoušce, tedy úspěšné instalaci v netradičním prostoru. Navíc úspora energie a přístup k životnímu prostředí v tomto případě jde ruku v ruce s ekonomickými zájmy.

Skladovací prostory

Komerční použití - Skladovací prostory

Česká Republika je středoevropskou zemí, kde je plocha zastavěná skladovacími prostory jednou z největších v Evropě. V naší zemi se situuje nesčetně podniků, jejichž výrobní či skladovací prostory vyžadují velké množství spotřebované elektrické energie, což jednoznačně provozovatele nutí vynakládat nemalé finanční prostředky, které odvádí dodavatelům energií. Konvenční způsoby denního osvětlení jsou u nových budov stále častěji minulostí, jelikož dnešní technologie světlovodných systémů Solatube® poskytují mnoho výhod vůči těmto způsobům denního osvětlení. Díky správnému nadimenzování počtu jednotek a jejich rovnoměrnému rozmístění jsme schopni dosáhnout kompaktnějšího osvitu a to násobně menší plochou stavebních otvorů. Střecha si udrží svou pevnost bez užití nadstandardních konstrukčních výztuh a zároveň bude dosaženo minimálních tepelných úniků. Světlovodné systémy Solatube® jsou ideálním řešením jak do vašich skladových či výrobních prostor dostat denní světlo o bezkonkurenční intenzitě. Celoroční provoz s denním osvětlením, které je zdarma, tak vaši investici brzo do vašeho podnikání vrátí. K nulovým nákladům na elektřinu jistě oceníte i vyšší produktivitu zaměstnanců a jejich zdraví.

Přednáškové sály

Komerční použití - Přednáškové sály

Přednáškové sály a jednací místnosti jsou typickým prostorem kde je denní světlo potřeba. Světlovodné systémy Solatube® kromě schopnosti zavádět denní světlo disponují i doplňujícími funkcemi, které se pro takové prostory hodí. V případech, kdy při své přednášce chcete aby soustředění bylo zaměřeno na promítací plochy, nabízíme zařízení Daylight DimmerTM, které umožní v potřebné chvíli výkon světlovodu omezit. Světlovod Solatube® tak není pouhou jednotkou na zavádění denního světla, ale je navíc schopen plnit nároky na mnohem širší pole funkcí, které od něj očekáváte.Jednací místnosti a pracovny

Komerční použití - Jednací místnosti a pracovny

Jedinečným místem ke komerční aplikaci světlovodu Solatube® může být vaše pracovna nebo jednací místnost. Světlovody Solatube® zvýší komfort vašich pracovních prostor a ulehčí vám pobyt při vykonávání povinností. Přirozené denní světlo Vám tak nejen pomůže k vyššímu pracovnímu výkonu, ale bude také přirozeně stimulovat ty, kteří s vámi u jednacího stolu zasednou. V neposlední řadě světlovod může splňovat vaše architektonické požadavky, které plně dokreslí výjimečnost prostor jedinečným designem. Světlovod Solatube® tak může plnit styčnou funkci při utváření jak světelného tak bytového designu. Konkrétní ukázkou je tato realizace, která s lehkostí kombinuje účel a součinnost tvarových linií stropního difuzéru s prostorem samotným.

Vzdělávací instituce

Komerční použití - Vzdělávací instituce

Významný prostorem kde nelze hygienicky zanedbávat množství denního světla jsou vzdělávací instituce. Mladí lidé a kantoři tráví velkou část svého života v učebnách a přednáškových sálech kde často dochází k nedostatečnému dennímu osvitu. Světlovody modelové řady SolaMaster byly vyvinuty právě za účelem dopravit světlo tam kde je nejvíce potřeba. Prostory s vysokou světelnou náročností můžeme obdařit dostatkem denního světla i zajistit zdravější prostředí pro všechny, kteří zde tráví čas. Celková psychická i zraková pohoda plynoucí z denního světla je významných atributem, který přispěje k lepší pracovní náladě i zdraví lidí a zároveň pomůže odstranit syndrom „unavených“ budov.